Cash Me Ousside!!!

एक लहान मुलगी आहे. Inspirational, motivational, emotional वा empathetically प्रत्येक जणं आपाआपल्या दृष्टीकोनातून तीला बघत आहेत. करोडो डोळे तीच्या प्रत्येक हलचालींवर नजर ठेवून आहेत तर अनेक paparazzi तीच्या मागावर आहेत.या प्रकारे ती बऱ्याचजणांच्या पोटापाण्याची सोय करत आहे. इतकंच नाही तर तीने एखाद्या सेलिब्रेटिच्या तारीफची पोस्ट टाकली की त्याचा भाव वधारतोच. कमाल आहे ना! तीचा स्वतःचा […]